CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 37.00 ha
Nadmořská výška: 360 - 430 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 14.12.1973

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Písek, Jihočeský kraj - výměra 37,39ha

Důvod ochrany: Skalnaté svahy se suťovými porosty

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:kaňony,hluboce zaříz.údolí,příkré svahy

Horniny: vyvřeliny hlubinné

Čtverce síťového mapování ?

6650

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře