CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPP Slatinná louka u Velenky

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 1.00 ha
Nadmořská výška: 170 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 29.12.1972

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nymburk, Středočeský kraj - výměra 1,04ha

Důvod ochrany: Zbytek polabských luk s bohatou květenou

Geologie

Formy reliéfů: Akumulační:humolity

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce


Významné druhy

Armadillidium zenckeri Brandt, 1833
Gladiolus palustris Gaudin - mečík bahenní
Orchis morio L. - vstavač kukačka
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják - kamýšek obecný
Thesium ebracteatum Hayne - lněnka bezlistenná

Čtverce síťového mapování ?

5855

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře