CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Žebračka

NPR Žebračka

Autor: Vlask

NPR Žebračka

Autor: Miroslav Fiala

NPR Žebračka

Autor: Miroslav Fiala

NPR Žebračka

Autor: Vlask

NPR Žebračka

Autor: Vlask

Země: Česko

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 234.00 ha
Nadmořská výška: 213 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 4.6.1949

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Přerov, Olomoucký kraj - výměra 234,12ha

Důvod ochrany: Dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí refugium

Geologie

Formy reliéfů: Akumulační:aluvium

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6570

Odkazy a literatura

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře