CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 25.00 ha
Nadmořská výška: 630 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 13.4.1953

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Rokycany, Plzeňský kraj - výměra 25,55ha

Důvod ochrany: Suťový porost se vzácnou květenou

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6247 6248

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře