CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR V Podolánkách

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 32.00 ha
Nadmořská výška: 700 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1955

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj - výměra 32,06ha

Důvod ochrany: Smrkový porost na rašeliništi s výskytem vrby slezské

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6576

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře