CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Roztocký háj - Tiché údolí

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 111.00 ha
Nadmořská výška: 280 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 9.9.1951

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Praha-západ, Středočeský kraj - výměra 111,42ha

Důvod ochrany: Krajinářsky velmi hodnotné území, smíšené porosty, teplomilná společenstva, výchozy skal

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:kaňony,hluboce zaříz.údolí,příkré svahy

Horniny: jílovité břidlice, droby

Čtverce síťového mapování ?

5852

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře