CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Polabská černava

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 5.00 ha
Nadmořská výška: 180 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 26.8.1946

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Mělník, Středočeský kraj - výměra 5,74ha

Důvod ochrany: Zbytek černav s typickou květenou

Geologie

Formy reliéfů: Akumulační:humolity

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce


Významné druhy

Calamagrostis varia (Schrad.) Host - třtina pestrá
Carex davalliana Sm. - ostřice Davallova
Cladium mariscus (L.) Pohl - mařice pilovitá
Gentianella amarella (L.) Börner - hořeček nahořklý
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. - pětiprstka hustokvětá
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica (Krajina) Domin - tučnice obecná česká
Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris - tučnice obecná pravá
Schoenus ferrugineus L. - šášina rezavá
Schoenus nigricans L. - šášina načernalá

Čtverce síťového mapování ?

5653

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře