CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Podhrázský rybník

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 59.00 ha
Nadmořská výška: 400 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 16.3.1950

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Benešov, Středočeský kraj - výměra 59,37ha

Důvod ochrany: Významné ptačí hnízdiště

Geologie

Formy reliéfů: Antropogenní:rybníky

Horniny: vyvřeliny hlubinné

Čtverce síťového mapování ?

6253 6254 6353 6354

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře