CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa


Země: Česko

Typ oblasti: Národní přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 43.00 ha
Nadmořská výška: 250 - 300 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 18.11.1967

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Česká Lípa, Liberecký kraj - výměra 43,73ha

4 km dlouhá část údolí Robečského potoka mezi obcemi Zahrádky a Česká Lípa. Potok vytéká z Novozámeckého rybníka a zařezává se hluboko do druhohorních kvádrových pískovců. Meandrující potok opakovaně zaplavuje údolní nivu se zbytky lužního lesa. Hnízdí zde mnoho druhů ptáků, na jaře zde je bohaté naleziště bledule jarní (Leucojum vernum).

Geologie

Formy reliéfů: Denudační: kaňony, hluboce zaříz. údolí, příkré svahy

Horniny: pískovce, hlíny, slíny, slínovce

Čtverce síťového mapování ?

5352 5353

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře