CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPP Odkryv v Kravařích

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 1.00 ha
Nadmořská výška: 250 - 275 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 12.8.1966

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Opava, Moravskoslezský kraj - výměra 1,64ha

Důvod ochrany: Jedinečný profil dokládající saalské zalednění

Geologie

Formy reliéfů: Antropogenní:lomy,zářezy do komunikací,stěny

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6073

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře