CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 37.00 ha
Nadmořská výška: 700 - 1047 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1955

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 37,90ha

Důvod ochrany: Význačný porost západokarpatského charakteru (bukojedlový), kamenité svahy sklonu 5-35 stupňů

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6475

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře