CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Mazácký Grúnik

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 95.00 ha
Nadmořská výška: 540 - 940 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1955

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj - výměra 47,44ha

Důvod ochrany: Fragmenty ekosystému přirozeného karpatského lesa jednobukového a smrkobukového lesního vegetačního stupně s bohatou diverzitou rostlinných i živočišných druhů na geomorfologicky členitém úbočí

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:kaňony,hluboce zaříz.údolí,příkré svahy

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6476

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře