CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Louky pod Štípou

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 4.00 ha

Datum vyhlášení: 4.10.1949

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Vsetín, Zlínský kraj - výměra 4,44ha

Důvod ochrany: Zbytky květnatých luk s orchidejemi a zvláště chráněnými druhy rostlin

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

6574

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře