CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 20.00 ha
Nadmořská výška: 450 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 27.10.1967

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Beroun, Středočeský kraj - výměra 20,48ha

Důvod ochrany: Unikátní stepní a lesostepní vegetace s výskytem dřínových doubrav na karbonátových horninách

Geologie

Formy reliéfů: Antropogenní:lomy,zářezy do komunikací,stěny

Horniny: vápence a travertiny

Čtverce síťového mapování ?

6050

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře