CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 0.23 ha
Nadmořská výška: 505 - 515 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 21.9.1948

Základní údaje

Katastrální území Lačnov, okres Vsetín.
Zřízeno vyhláškou Ministerstva školství a osvěty ze dne 21. 9. 1948.

Přírodní památka Lačnov představuje květnatou ovsíkovou louku s bohatým výskytem šafránu bělokvětého. Nachází se ve Vizovické vrchovině v nadmořské výšce 505 až 515 m, na okraji zástavby v obci Lačnov (západně od základní školy).

Předmět ochrany: Květnaté louky s bohatým výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus).

Geologie

Geologický podklad území tvoří vsetínské vrstvy (eocén) zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurského flyše. Převažují vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Půdním typem je kambizem typická.

Flóra

Na louce bohatý výskyt šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), je to nejbohatší lokalita v celé České republice, každoročně zde kvete 5 až 6 tisíc rostlin. Dále se zde vyskytuje např. prvosenka jarní (Primula veris) aj. Šafrán bělokvětý je pro Lačnov z floristického hlediska nejvýznamnější rostlinou. Není zde však původní, pravděpodobně sem byl zavlečen z alpské oblasti během napoleonských válek s krmivem (senem) pro koně. Rozmnožuje se totiž snadno semeny, která se sem dostla právě se senem z aplských luk. V Lačnově a blízkém okolí se mimo tuto přírodní památku nacházejí ještě další poměrně bohaté lokality šafránu v několika zahradách a na loukách přímo v obci.

Fauna

Lokalita není zoologicky příliš významná, podrobný průzkum zde nebyl dosud proveden. Z plazů se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis).

Čtverce síťového mapování ?

6874

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře