CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Kovačská bažantnice

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 30.00 ha
Nadmořská výška: 280 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 14.1.1956

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Jičín, Královéhradecký kraj - výměra 30,95ha

Důvod ochrany: Starý lužní les s bohatou květenou

Geologie

Formy reliéfů: Akumulační:přesypy,eolické akumulace

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Čtverce síťového mapování ?

5558 5658

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře