CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Komínky

Autor: Kamila Motyčková a Jiří Šír

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Nadmořská výška: 480 - 500 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 5.4.1967

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Kroměříž, Zlínský kraj - výměra 0,50ha

Důvod ochrany: Skalisko budované magurskými pískovci
Jde o skalnaté partie na zalesněném hřbetu Chřibů, nad Kudlovickou dolinou směrem k Bunči v nadmořské výšce 510 až 523 m.

Geologie

Lukovské vrstvy (paleocén) soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Vrcholové části hřbetu vystupuje jako holé skály a mrazové sruby. Skály jsou ze slepencových středně až hrubě zrnitých pískovců, místy silně zvětralé. Dominantou tvoří izolovaná skála s vlastním vrcholem, 13 m dlouhá, 4 m široká a 5 m výsoká. Zajímavý geomorfologický útvar představuje také mrazový srub.

Význam

Chráněn je nejen přírodní výtvor, ale i květena bylinného patra. Hojné jsou kapradiny jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix-femina), roztroušeně se vyskytují kapraď rozložená (Dryopteris dilatata) a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), na skalách osladič obecný (Polypodium vulgare). Dále ostatní lesní druhy: vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), ostřice chlupatá (Carex pilosa) aj.

Čtverce síťového mapování ?

6870

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře