CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 9.00 ha
Nadmořská výška: 600 - 755 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 18.11.1967

Popis

Znělcová hora s kótou 755 metrů nad mořem poblíž Svoru v okrese Česká Lípa.

Na jižních skalnatých svazích v Čechách nejvýše položená doubrava. Kromě dubu zimního zde ze stromů najdeme jeřáb, javor klen, jilm drsný a lísku obecnou.

Bylinné patro je relativně chudé, v zastíněných polohách glaciální relikty jako např. hvězdnice alpská (Aster alpinus) či kapradinka skalní (Woodsia ilvensis)


Významné druhy

Aster alpinus L. - hvězdnice alpská
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. - kapradinka skalní

Čtverce síťového mapování ?

5253

Odkazy a literatura

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře