CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Karlovice - sever

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 42.00 ha
Nadmořská výška: 630 - 790 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 3.8.1970

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Bruntál, Moravskoslezský kraj - výměra 42,35ha

Důvod ochrany: Smíšený porost s hojným zastoupením původního jesenického modřínu

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

5870

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře