CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 3.00 ha
Nadmořská výška: 330 - 360 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 27.3.1954

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Katastrální území Zdounky, okr. Kroměříž, Zlínský kraj - výměra 3,00ha

Důvod ochrany: Teplé svahy s porostem jalovce a teplomilnou květenou

Popis

PP Kamenec je výslunná travnatá stráň na místě bývalého pískovcového lomu s vlhkou olšinu na písčité půdě v nejnižší části.

Geologie

Podloží je tvořeno vápnitými jílovci a pískovci. Okraj území zaujímá opuštěný pískovcový lom, ve kterém se těžil stavební kámen s paleontologickými nálezy. Např. ostny ježovek (Echinoidea), úlomky mechovek (Bryozoa), zbytky dírkonošců (Foraminifera), přisedlých červů řádu Sedentaria a zástupce čeledi Corallinaceae.

Význam

Teplomilná květena: sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum). Z orchidejí vstavač kukačka (Orchis morio), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Lokálně kozinec dánský (Astragalus danicus), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), hvězdnice chlumní (Aster amellus), krvavec menší (Sanguisorba minor), mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), len luční (Linum catharticum), marulka pamětník (Acinos arvensis), mařinka psí (Asperula cynanchica), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), vítod větší (Polygala major), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černohlávek dřípatý (Prunella laciniata) aj. Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) je relativně hojný v okolních lesích, árón východní (Arum cylindraceum) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon).
V rezervaci a jejím okolí žije řada teplomilných druhů hmyzu. Z obratlovců se zde vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a konopka obecná (Carduelis cannabina).

Čtverce síťového mapování ?

6769 6769

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře