CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 1.00 ha
Nadmořská výška: 180 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 31.12.1933

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Mělník, Středočeský kraj - výměra 1,72ha

Důvod ochrany: Zbytek lužního porostu

Geologie

Formy reliéfů: Akumulační:aluvium

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

5753

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře