CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 1.00 ha
Nadmořská výška: 305 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 13.8.1949

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Chrudim, Pardubický kraj - výměra 1,45ha

Důvod ochrany: Teplá kamenitá stráňka se suchomilnou květenou

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

6160

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře