CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Galovské lúky

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 21.00 ha
Nadmořská výška: 700 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 26.1.1952

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Vsetín, Zlínský kraj - výměra 21,55ha

Důvod ochrany: Louky s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména vstavačovitých).

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

6774

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře