CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 5.00 ha
Nadmořská výška: 474 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 23.5.1951

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Louny, Ústecký kraj - výměra 5,61ha

Důvod ochrany: Holá čedičová kupa se stepními společenstvy,naleziště aragonitu

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:vulkanické suky,kužele,žíly

Horniny: neovulkanity

Čtverce síťového mapování ?

5548

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře