CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Černická obora

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 9.00 ha
Nadmořská výška: 480 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 31.12.1933

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Tábor, Jihočeský kraj - výměra 9,25ha

Důvod ochrany: Stará obora, smíšený porost s převahou habru a dubu

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

6753

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře