CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 50.00 ha
Nadmořská výška: 297 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 5.5.1954

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj - výměra 50,72ha

Důvod ochrany: Smíšený bukosmrkový pralesovitý porost s velmi bohatou květenou

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

5664

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře