CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Další jména

= Pískovcové skály a jeskyně Budačina

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 8.00 ha
Nadmořská výška: 360 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1.7.1966

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Zlín, Zlínský kraj - výměra 8,06ha

Důvod ochrany: Skupina pískovcových skalek s jeskyňkami
PP Pískovcové skály a jeskyně Budačina jsou pískovcové skalní útvary, pokračující jako hřbet za opuštěným lomem nad údolím kolmém na Kudlovickou dolinu v pohoří Chřiby. Nadmořská výška 315-375 m.

Geologie

Tato geologická lokalita je tvořena skupinou čtyř větších skalních útvarů vyerodovaných ze svého o něco měkčího okolí a pískovcovým lomem ve spodní části území. Maximální výška skal je asi 12 m, s dolním okrajem v délce asi 15 m. Zvětráváním se ve skále vyvinula malá puklinová jeskyňka se vstupní šířkou asi 1 m a výšku něco přes 2 m. Její délka je asi 5 m. Tyto přirozené skalní výchozy pískovcovo-slepencových lavic patří k lukovským vrstvám (paleocén) soláňského souvrství račanské jednotky magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních Karpat. Jsou tvořeny strmě ukloněnými lavicemi psamitů až psefitů. Jedná se o středně až hrubě zrnitý pískovec. V základní hmotě je určitý podíl jílovité složky, proto jde o přechodovou horninu mezi arkózovými a drobovými pískovci. Obsažené živcové valouny se při větrání zkaolinizováním přeměňují v měkkou, velmi jemně práškovitou hmotu, která se potom snadno ze skalního povrchu vydroluje přičemž po sobě zanechávají četné menší nebo větší důlky. Na severní stěně Velké skály vznikly aeroxysty - skalní voštiny (typické drobně jamkovité tvary známé ze všech našich pískovcových skalních měst) Obrázek, Obrázek.

Formy reliéfů: Denudační:pískovcová skalní města,mosty,pokličky
Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Význam

Kromě popsaných skalních útvarů jsou předmětem ochrany také rostliny a to i přes to, že je bylinné patro poměrně chudé: bika bělavá (Luzula luzuloides), pitulník horský (Galeobdolon montanum), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), na skalách osladič obecný (Polypodium vulgare). Opuštěný pískovcový lom na spodním okraji území zarůstá náletovými dřevinami. V tůňkách pod PP je hojný skokan hnědý (Rana temporaria).

Čtverce síťového mapování ?

6870

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře