CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPR Břehyně-Pecopala

Země: Česká republika

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: V - chráněná krajina

Rozloha: 903.00 ha
Nadmořská výška: 270 - 451 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 31.12.1933

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Česká Lípa, Liberecký kraj - výměra 903,50ha

Důvod ochrany: Rybník s rašeliništi, významná mokřadní společenstva, původní bučiny ve skalním městě

Geologie

Formy reliéfů: Antropogenní: rybníky

Horniny: pískovce, hlíny, slíny, slínovce, neovulkanity

Čtverce síťového mapování ?

5354 5454

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře