CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Blatenský svah

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 13.00 ha
Nadmořská výška: 450 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1.1.1934

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Louny, Ústecký kraj - výměra 13,78ha

Důvod ochrany: Starý suťový porost na žulovém podkladu

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: vyvřeliny hlubinné

Čtverce síťového mapování ?

5846 5946

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře