CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Bažantnice v Satalicích

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 15.00 ha
Nadmořská výška: 260 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 23.4.1951

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
   Praha (Hl. m.) - výměra 15,68ha

Důvod ochrany: Smíšený les, ptačí hnízdiště

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:plošiny

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce)

Čtverce síťového mapování ?

5853

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře