CZ EN
HLEDAT  

Obrázek

 
 
Kategorie: NP Šumava
Horský přírodní potok, přestože je voda zbarvena humínovými kyselinami (kyselé prostředí) vyskytuje se zde pstruh potoční. V okolí jsou přirozené jeřábové smrčiny. Dle Katalogu biotopů ČR se původně toky bez vyšších rostlin (tento případ) řadily k biotopům vytvořených člověkem (kategorie X), teprve později byla vytvořena kategorie V4B. Přírodní horské toky mají své druhy živočichů (pošvatky, jepice, chrostíky), ale protože v nich nerostou vyšší vodní rostliny selhává zde fytocenologický přístup ke kategorizaci biotopů. Z toho důvodu jsou všechny přirozené toky od potoků až po Labe rozlišovány na toky s vegetací (V4A) a bez vegetace. Členění toků dle živočichů - pásmo pstruhové, lipanové, atd. je již dávno používáno, ne však pro kategorizaci biotopů, která je založena na fytocenologii.

EUNIS > C2.21 - Epirhithral and metarhithral streams
Katalog biotopů ČR > V4 - Makrofytní vegetace vodních toků

Poznámka o původu fotografie

Česko, NP Šumava, Modrava, Modravský potok

Autorská práva ?

Pozn.: Není-li uvedeno jinak, je obrázek majetkem autora a není jej možno bez dohody s ním použít.

Možnosti podílení se na BioLibu

K obrázkům v galerii, ať už potvrzeným nebo nepotvrzeným, můžete přidávat či měnit jejich determinaci (určení), pomáhat ověřovat cizí determinaci, nebo psát k obrázku komentáře. Více zde

Přidat nebo změnit určení

Přidat komentář


Počet komentářů k tomuto obrázku: 1