CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Hlavní cíle projektu BioLib

CZ   EN  
Cílem je vytvořit vzdělávací, volně dostupné stránky, které budou umožňovat:

- vytvořit encyklopedii života dostupnou v mnoha jazycích, s možností volit jazyk názvů taxonů, textů, slovníkových pojmů atp.

- jednoduše vytvářet, aktualizovat a přehledně zobrazovat hierarchický taxonomický systém všech možných oblastí systému živých organismů (podle potřeby autorů). K taxonům přidávat texty, obrázky, zvuky, vědecká synonyma, názvy v libovolných jazycích, check-listové informace, odkazy, slovníkové pojmy a mnoho dalších. Umožnit editaci uživatelům na několika úrovních, od expertů až po normální uživatele, jejichž příspěvky jsou potvrzovány odborníky.

- vytvořit databázi www stránek a literatury propojenou s jednotlivými taxony, z taxonů se zase odkazovat na www stránky jiných, specializovanějších projektů a to dokonce i na úrovni profilů (více zde: Externí odkazy). Tím se vytvoří přehledný rozcestník k nalezení maxima relevantních informací o přírodě.

- na jednotlivé taxony či slovníkové pojmy v BioLibu se odkazovat z jiných stránek pomocí jedinečného URL, například ze specializovaných databází, z článků o přírodě, z inventárních databází různých muzeí a podobně.

Poslední změna: 13.06.2010

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře