CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Finanční dary pro BioLib

CZ   EN  
Finanční dary lze posílat platbou na účet uvedený na stránce sdružení BioLib, o. s., a to buď na český korunový účet, nebo v eurech na slovenské číslo účtu. Lze také použít platbu z PayPalového účtu, nebo platební kartu přes PayPalovou platební bránu. Do zprávy pro příjemce napište, pokud si nepřejete být jako dárce zveřejněni, alternativně můžete napsat na na e-mail biolib(na)biolib.cz a uvést detaily o platbě. Na tuto adresu také můžete psát, pokud potřebujete potvrzení o daru pro daňové účely.

Na co jsou peníze určeny?

Primárně je potřeba zaplatit provoz a připojení serveru a jeho inovace (např. rozšiřování diskového prostoru). Dále jsou peníze potřeba při žádostech o granty, kde se z grantu většinou nehradí úplná požadovaná suma, často je třeba 30% uhradit z vlastních zdrojů. Další výdaje souvisí s vedením účetnictví, doménami, bankou. Ze zbylých peněz bychom rádi nakupovali odbornou literaturu.

Daňové zvýhodnění dárců

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Napiště na adresu biolib(na)biolib.cz, pokud chcete obdržet potvrzení o daru. Nezapomeňte napsat údaje, podle kterých půjde platbu dohledat (jméno, číslo účtu, datum, případně variabilní symbol, pokud nějaký uvedete) a adresu, na kterou bude potvrzení zasláno.

Poslední změna: 10.01.2017

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 2