CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Ověřování determinací

CZ   EN  
Pomocí této funkce se mohou přihlášení uživatelé vyjadřovat ke správnosti cizích určení obrázků, pokud druh na fotografii spadá do oblasti, o kterou se zajímají.Volba "jistá" se používá v případě, když podle vás nemůže dojít k záměně druhu (třeba i při přihlédnutí na údaje o lokalitě). Volba "pravděpodobná" slouží pro označení případu, kdy vše nasvědčuje tomu, že je determinace správná, například že zaměnitelné druhy nejsou z lokality známy nebo jsou daleko vzácnější atp. "Nejistá" je potom taková determinace, kde nelze podle příslušné fotografie potvrdit ani vyvrátit, zda se skutečně jedná o uvedený druh. Řadu fotografií nelze bezpečně determinovat, protože buď nezachycují znaky, které druhy odlišují, nebo lze dokonce druh zjistit pouze zkoumáním exempláře odborníkem. Nicméně i takové fotografie mají pro BioLib alespoň ilustrační hodnotu a proto mají i volby "pravděpodobná" a "nejistá" svůj smysl, zejména pokud takto fotografie označí odborník.

Označit determinaci jako "chybnou" lze v takovém případě, kdy je jasné, že se jedná o jiný druh, nedokážete však říct o jaký. V případě, že přidáváte k fotografii návrh na změnu determinace, nemusíte původní determinaci označovat jako chybnou.Někteří uživatelé jsou v BioLibu označení jako specialisté na určité taxonomické skupiny. Jejich názory jsou v přehledech graficky odlišeny. Pokud se v nějaké skupině lépe orientujete, neváhejte kontaktovat správce, který váš účet označí (již přidaná ověření se odliší automaticky). Za specialistu se dá podle našich měřítek považovat kdokoliv, kdo se příslušné skupině nějaký čas věnuje a je schopný si uvědomit rizika možných záměn podobně vypadajících druhů. Názory odborníků věnujících se určité skupině profesionálně budou mít pro nás samozřejmě větší váhu. Tito specialisté mohou časem získat i správcovská práva a fotografie v galerii přímo přijímat či upravovat jejich determinace.

To, že determinaci někdo ověří, ještě nemusí znamenat, že je determinace správně. Ovšem seznam uživatelů a označení specialistů a odborníků na příslušnou taxonomickou oblast může autorovi fotografie, správcům galerie i ostatním uživatelům dost pomoct. Fotografie s ověřenou determinací budou zpracovány přednostně, ulehčujete tak správci administrátorům galerie a zrychlujete proces potvrzování fotografií. Snažíme se však pochopitelně kontrolovat, zda si někdo neověřuje přes jiný účet determinace vlastních fotografií.

POZOR! Používejte formulář pouze tehdy, pokud druh znáte a víte že ho nelze s ničím zaměnit, nebo je záměna nepravděpodobná. Ověřování determinací není pouhé "hlasování" o tom jestli s determinací souhlasíte či nikoliv - přidáním souhlasu s determinací prohlašujete, že jste determinaci zkontrolovali a shledali jste ji správnou (nebo při nejmenším nevyvratitelnou).

V budoucnu bude tato funkce zároveň využita k tomu, aby měl odborník přehled které fotografie kontroloval a které zatím ne a aby dostal zprávu, pokud se determinace změní.

Poslední změna: 20.11.2016

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře