CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Co znamenají jména vědců za latinskými názvy?

Za latinské jméno taxonu se pro jednoznačnější identifikaci často zapisuje jméno autora, který taxon popsal, případně rok vydání práce, ve které popis vyšel.

V zoologickém názvosloví se zapisuje pouze autor či autoři a rok původního popisu - např. zápis Rana temporaria Linnaeus, 1758 znamená, že Linnaeus (Carl von Linné) popsal v roce 1758 skokana hnědého v rodu Rana s druhovým jménem temporaria. U druhů, u kterých se od jejich popisu změnilo zařazení do rodu, se autor a rok navíc uzavírá do závorky - Linné ve stejném roce popsal ropuchu obecnou jako Rana bufo, ale protože ji o deset let později jiný autor (Laurenti) přesunul do nového rodu Bufo Laurenti, 1768, správný tvar vědeckého jména ropuchy obecné v tomto rodu je Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Při změně z druhu na poddruh a naopak v rámci stejného rodu se závorky nepřidávají (jinak je tomu v botanickém názvosloví).

U rostlin a hub se tradičně nepíše rok, pouze autor, resp. doporučená autorská zkratka, a pokud došlo ke změně jména (ať už přesun do jiného rodu, nebo změna z druhu na poddruh, z variety na druh atp.), uzavře se autor původního popisu do závorky a za ní se připíše autor nového jména. Např. Linné (s oficiální zkratkou L.) popsal rudohlávek jehlancovitý jako Orchis pyramidalis L., ale po přeřazení do rodu Anacamptis botanikem Louis Claude Richardem je správný zápis vědeckého jména Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Vlastně se jedná o jakousi citaci literatury, ve které byl druh popsán, a ulehčuje to orientaci mezi kombinacemi (každý druh může mít i několik různých vědeckých jmen se stejným či téměř stejným druhovým jménem (může si lišit tvar v ženském a mužském rodu), různým rodovým jménem, ale autorita tato jména spojuje).

V BioLibu se pro tuto citaci vžilo označení autorita (i když někde se autoritou označuje pouze jméno autora popisu, nikoliv celý text i s rokem a závorkami). V angličtině se pro tuto citaci zpravidla používá termín "autorship", ale i "authority".

Poslední změna: 14.04.2020

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 5