CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Co znamenají jména vědců za latinskými názvy?

Za latinský název taxonu se pro jednoznačnější identifikaci často zapisuje jméno autora, který taxon popsal, případně rok vydání práce, ve které popis vyšel. U živočichů se zpravidla zapisuje pouze autor a rok původního popisu. U druhů, u kterých se od jejich popisu změnilo zařazení druhu do rodu (ale druhové jméno zůstává stejné, maximálně se změnil mužský na ženský rod a naopak), se autor a rok navíc uzavírá do závorky, např. Lynx lynx (Linnaeus, 1758) (původní popis Felis lynx Linnaeus, 1758).

U rostlin a hub se tradičně nepíše rok, pouze autor, a pokud došlo ke změně rodového názvu, uzavře se autor do závorky a za ní se připíše autor, který provedl přeřazení, např. "Anacamptis pyramidalis (L.) Rich." (původní popis Orchis pyramidalis L.). Někteří autoři zapisují pouze jméno autora prvního popisu a rok i u druhů rostlin a hub (tedy stejně jako u živočichů).

Vlastně se jedná o jakousi citaci literatury, ve které byl druh popsán, a ulehčuje to lépe se orientovat mezi synonymními názvy (každý druh může mít několik různých synonym se stejným druhovým názvem, různým rodovým, ale autorita se shoduje).

V BioLibu se pro tuto citaci vžilo označení autorita (i když někde se autoritou označuje pouze jméno autora popisu, nikoliv celý text i s rokem a závorkami). V angličtině se pro tuto citaci zpravidla používá název "autorship".

Poslední změna: 08.03.2009

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 5