CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Princip vyhledávání v BioLibu

Vyhledávání v BioLibu používá dva různé algoritmy - klasický a fulltextový.

Klasickým vyhledáváním se rozumí takové, kdy je v prohledávaných polích (např. název taxonu, url odkazu atp.) přímo hledán nějaký text, ať už na jeho začátku (rychlejší varinta, která může používat tzv. indexy) nebo kdekoliv uvnitř pole, kde je důkladnost hledání zaplacena větší hledací dobou potřebnou pro projití všech prohledáváných polí všech záznamů (např. všech vědeckých názvů taxonů), protože indexy použít nelze.

Oproti tomu fulltextové vyhledávání používá předpřipravené seznamy slov a tabulky vazeb na jednotlivé záznamy. Třeba takový poddruh "Carabus violaceus germarii" má v seznamu slov tři záznamy - Carabus, violaceus a germarii a v tabulce vazeb také tři záznamy které tato slova spojují s příslušným taxonem. Slovo Carabus je samozřejmě ve slovníku sdíleno mezi všemi taxony rodu Carabus. Při hledání slova 'violaceus' se najde příslušný záznam v seznamu slov a přes vazby se najdou všechny taxony propojené s tímto slovem. Při zadání více slov se slova seřadí podle délky, nejprve se najdou všechny záznamy odpovídající nejdelšímu slovu, potom se hledá další slovo, již však omezené na hledání pouze v záznamech nalezených v prvním kole. Takto je možno zadat i více slov.

Ačkoliv databázový systém MySQL má nabízí vlastní fulltextové vyhledávání, BioLib má své fulltextové vyhledávání vytvořené "na míru". Umožňuje hledat slova začínající na text, podporuje i krátká slova, podporuje slova která může klasické fulltextové vyhledávání opomíjet (např. předložky a spojky), umožňuje některé speciální případy hledání (např. Großer najde i jako Grosser) atd.

Poslední změna: 13.06.2010

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře