CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

CZ   EN  
Creative Commons je nezisková organizace nabízející sadu licenčních schémat, pomocí kterých lze definovat, jaká z autorských práv k dílu si chce jeho autor ponechat a jakých se naopak vzdát ve prospěch veřejnosti.

Attribution (BY) znamená nutnost uvést při použití díla jeho původního autora.

NonCommercial (NC) znamená možnost použití díla pouze pro nekomerční účely.

NoDerivs (ND) znamená, že dílo se smí šířit pouze v nezměněné podobě, tj. nesmí vznikat díla od něj odvozená.

ShareAlike (SA) znamená, že dílo odvozené z původního je nutné šířit opět pod stejnou licencí, pod kterou se původně nacházelo.

Existuje těchto šest kombinací:

CC-BY Creative Commons Attribution License 3.0* - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat a měnit za podmínky, že uvedou i jméno původního autora.

CC-BY-NC Creative Commons Attribution NonCommercial License 3.0* - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat a měnit, ovšem pouze pro nevýdělečné účely.

CC-BY-ND Creative Commons Attribution NoDerivs License 3.0 - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat, nesmí ho ale nijak měnit.

CC-BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike License 3.0* - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat a měnit, ovšem změněné dílo musí uvést pod stejnou licencí, pod kterou ho původně získali.

CC-BY-NC-SD Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs License 3.0 - dílo mohou ostatní použít pouze pro nekomerční účely, nemohou ho nijak měnit.

CC-BY-NC-SA Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike License 3.0* - dílo mohou ostatní libovolně použít pro nekomerční účely, musí však být uvedeno pod stejnou licencí, pod kterou ho původně získali.

*Obrázky s některou z licencí označených hvězdičkou jsou součástí výměny médií s partnerskými projekty jako například EOL.

Poslední změna: 13.06.2010

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře