CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Licence a autorská práva

CZ   EN  
Pokud není žádná licence zvolena, a není definován žádný doplňující text k autorským právům, považuje se fotografie automaticky za majetek autora fotografie a není dovoleno ji bez povolení autora použít pro jiné účely.

Povolení k použití fotografií z botanických a zoologických zahrad v publikacích mohou upravovat předpisy těchto zahrad. V případě zájmu o komerční využití takové fotografie je vhodné pro jistotu kontaktovat kromě autora i příslušnou botanickou či zoologickou zahradu.

U obrázků na BioLibu je buď možné definovat vlastní text k autorským právům (ať už globálně ke všem vlastním fotografiím, nebo různý k jednotlivým fotografiím). Výběr předdefinované licence umožní lépe definovat Váš postoj k dalšímů použití obrázků v případě, že by o jejich použití někdo měl zájem.
Copyright - Všechna práva vyhrazena - použití díla je nutné domluvit si přímo s jeho autorem. To nemusí znamenat, že vám autor nebude chtít obrázek poskytnout (nebo že za něj bude chtít peníze) - je ovšem třeba se s autorem o použití domluvit.

Public Domain - Dílo volně k použití - dílo je volně k použití, je možné ho libovolně upravovat a je možné ho použít i komerčně. Nemusí být uvedeno jméno autora díla.

CC-BY Creative Commons Attribution License - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat a měnit za podmínky, že uvedou i jméno původního autora.

CC-BY-NC Creative Commons Attribution NonCommercial License - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat a měnit, ovšem pouze pro nevýdělečné účely. Musí být uvedeno jméno autora díla.

CC-BY-ND Creative Commons Attribution NoDerivs License - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat, nesmí ho ale nijak měnit. Musí být uvedeno jméno autora díla.

CC-BY-SA Creative Commons Attribution ShareAlike License - dílo mohou ostatní libovolně kopírovat a měnit, ovšem změněné dílo musí úvést pod stejnou licencí, pod kterou ho původně získali. Musí být uvedeno jméno autora díla.

CC-BY-NC-SD Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivs License - dílo mohou ostatní použít pouze pro nekomerční účely, nemohou ho nijak měnit. Musí být uvedeno jméno autora díla.

CC-BY-NC-SA Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike License - dílo mohou ostatní libovolně použít pro nekomerční účely, musí však být uvedeno pod stejnou licencí, pod kterou ho původně získali. Musí být uvedeno jméno autora díla.

Pozn. Creative Commons Licence definují která práva si chce autor ponechat a kterých se naopak vzdává. Žádná z těchto licencí ovšem neříká, že je nutné autora díla o jeho použití informovat. Většinu autorů však potěší, když ví, kde je jejich díla užito. Více v nápovědě Creative Commons licence. Pokud zvolíte pro svoje fotografie nějakou Creative Commons licenci, můžete použít doplňující text k autorským právům, ať už globální nebo pro konkrétní fotografii, a vaše přání o tom být o použití fotografie informován v něm uvést.

Poslední změna: 13.06.2010

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 3