CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Hromadné přidávání pozorování

BioLib umožňuje přidávat hromadně pozorování druhů pomocí importu z CSV souboru. Tento formát je možné jednoduše vytvořit např. pomocí programu Excel (viz volba Uložit jako / CSV (oddělený středníkem)). Není možné importovat přímo Excelové soubory, neboť XLS je uzavřený formát a firma Microsoft k němu neposkytuje oficiální specifikaci formátu. Vstupní soubor by měl být v kódování češtiny windows-1250 (Excel toto kódování nabízí defaultně). Případné chyby v kódování jsou patrné v náhledu odesílaných dat v druhém kroku hromadného přidávání.

Vzorový soubor pro doplnění pozorování je možné stáhnout na stránce Ke stažení. Soubor obsahuje sloupce DRUH, POCET, TYPPOZOROVANI, ROK, MESIC, DEN, DATUM, KVADRAT, GPS, PRESNOST, LOKALITA, OBEC, OKRES, NADMORSKAVYSKA, POZNAMKA, AUTOR, KONTAKT (první řádek musí obsahovat některý z těchto názvů definující význam sloupce). Povinné sloupce jsou DRUH, LOKALITA a ROK. Ostatní sloupce mohou ale nemusí být přítomné. Pořadí sloupců je libovolné.

Každý řádek odpovídá jednomu pozorování. Soubor smí mít maximálně 50 řádek, pokud chcete importovat více záznamů, je třeba soubor importovat po částech.

Do sloupce DRUH lze zapsat buďto latinský název (bez autority) nebo český název (malá písmena). BioLib se pokusí název automaticky propojit s taxonem. V případě, že BioLib taxon nerozpozná, je stále možné pozorování přidat (název taxonu se přidá pouze jako text a je možné ho dále upravit). Pole musí být nějak vyplněno. Pokud se druh najde, záznam je automaticky přiřazen do odpovídajícího mapování. Jinak je přidán do mapování, ze kterého byl soubor importován, nebo do nezařazených pozorování.

Sloupec POCET odpovídá počtu exemplářů. Pole je nepovinné.

Sloupec TYPPOZOROVANI může mít tyto hodnoty (číselný kód nebo některou z textových hodnot)
nic / 0 - neupřesněno
1 / prime / přímé / pozorování - přímé pozorování
2 / odchyt
3 / silnice / úhyn silnice
4 / uhyn / úhyn / úhyn ostatní
5 / stopy / pobyt - pobytové stopy
6 / jine / jiné

Sloupec ROK udává rok pozorování, je povinné. MESIC a DEN jsou nepovinná pole, pole DEN je ignorováno pokud není vyplněn MESIC. Obě pole jsou číselná, pole MESIC navíc umí převádět názvy měsíců na číslo. Alternativně lze využít pole DATUM pro zadání úplného data ve formátu den.měsíc.rok (24.12.2009).

GPS je souřadnice GPS získaná např. z http://mapy.cz. LOKALITA je povinné pole, OBEC, OKRES a NADMORSKAVYSKA pole nepovinná. KVADRAT je také nepovinné pole a zpravidla ho doplňuje správce z informací v polích GPS a LOKALITA.

Sloupec PRESNOST může mít tyto hodnoty (číselný kód nebo některou z textových hodnot)
nic / 0 - neupřesněno
1 / metry
2 / desitky / desítky / desítky metrů
3 / stovky / stovky metrů
4 / kilometry

Do pole POZNAMKA lze dopsat doplňující informace týkající se pozorování. Pokud pozorování provedl někdo jiný, než uživatel který soubor nahrává, je možné jeho jméno vyplnit do sloupce AUTOR případně kontaktní údaje do pole KONTAKT.

Formulář pro import je dostupný z hlavní stránky kteréhokoliv mapování i z jejich přehledu. Ve formuláři se vybere vstupní soubor a odešle se na BioLib. V náhledu je možné zkontrolovat data před jejich založením. Pokud uživatel najde ve svých datech nějakou chybu, může ji opravit a znovu stisknout tlačítko F5 (refresh) v prohlížeči, čímž se soubor znovu nahraje na server. Po odeslání pozorování lze záznamy dále editovat, přidávat k nim obrázky atp., dokud je nezpracují správci mapování.

Poslední změna: 27.12.2021

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře