CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

CZ   EN  

Pokyny pro autory

O publikování jednotlivých příspěvků rozhoduje redakce BioLibu. Vyhrazujeme si právo na redakční a jazykové úpravy textů. Za obsahovou správnost ručí autor, kvalita informací je redakcí průběžně kontrolována.

Autorská práva k textům publikovaným na BioLibu náleží jejich autorům. Pokud se jedná o citaci z jiného zdroje, prosíme autory, aby tuto informaci uváděli (více viz Citace literatury a elektronických dokumentů).

Fotografie

Copyright © 1999 - 2022 Nositelem autorských práv jsou autoři fotografií. Všechna práva vyhrazena. Fotografie podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. Možné je právo užít dílo pro osobní potřebu, právo citace, právo užití při přednášce. Další použití je možné pouze se souhlasem autora.

Citace BioLibu

Citace projektu

Zicha O. (ed.) (1999-2022) BioLib. http://www.biolib.cz

Citace jednotlivé stránky

Autor, Iniciály. BioLib: druh nebo termín [online]. c2022 [citováno datum]. Dostupný z WWW: <http://www.biolib.cz/celý odkaz>

nebo:
Autor: Přispěvatelé BioLibu. BioLib: druh nebo termín [online]. c2022 [citováno datum]. Dostupný z WWW: <http://www.biolib.cz/celý odkaz>

Autorská práva spojená s dalšími subjekty

Na základě smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a BioLibem jsou někeré stránky trvale uchovávány v originální podobě v systému WebArchiv. Národní knihovna ČR je povinna zajistit, aby nedocházelo k porušování autorských práv.


Stránky BioLibu a informace v něm obsažené se dále mohou dostat do databází internetových vyhledávačů (jako třeba http://www.google.com) či do jiných automatických archivovacích projektů.

Názvy produktů, programových produktů, firem, apod. použité na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Poslední změna: 03.01.2009

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 1