CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Postup práce na BioLibu

CZ   EN  
Projekt takového rozsahu jako je BioLib nevzniká ze dne na den. Ačkoliv už na něm pracujeme několik let, je stále v počátcích vývoje. V první fázi bylo důležité vytvořit www rozhraní a soubor nástrojů pro přidávání dat, získat spolupracovníky a podobně. V dalších fázích se budeme snažit naplnit databázi informacemi a zároveň dále upravovat a rozšiřovat funkce podle požadavků uživatelů a přispěvatelů.

Nejprve je nutné vytvořit co nejkompletnější a nejaktuálnější systému taxonů (se zaměřením na ČR a SR, pouze některé skupiny i šířeji). Jen v České Republice jsou to desetitisíce druhů rostlin, hub a živočichů. Na celém světě je popsáno přes milion druhů, odhady hovoří však až o 10 a více miliónech - čeká nás tedy ještě hodně práce. Taxonomický systém je základ BioLibu a umožňuje propojovat fotografie, texty, biotopy atd s profily taxonů, a samozřejmě dovolí autorům jiných stránek se na profily odkazovat.

Současně s taxonomickým systémem vzniká slovník biologických pojmů, neboť ten je na databázi druhů relativně nezávislý (v rámci textů jednotlivých hesel je však možné se na profily taxonů odkazovat).

Jakmile bude databáze obsahovat dostatečně velké množství taxonů, může se přejít k dalším fázím, jako je například vytváření checklistů (jejichž dosavadní charakter je až na výjimky spíše testovací), shánění a přidávání fotografií do galerie, vytvoření rozsáhlého překladového slovníku názvů druhů v mnoha jazycích, texty k jednotlivým druhům a podobně.

Kromě hlavních částí vzniká na BioLibu řada vedlejších modulů, jako databáze biotopů, diskuzní fórum, databáze chráněných území, databáze osobností v biologii, mapování druhů a mnoho dalších.

Poslední změna: 13.06.2010

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře