CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Mapování druhů

Jedna z funkcí, kterou BioLib poskytuje, je i sběr a zpracovávání mapovacích dat rozšíření druhů. V současné době funguje mapování pouze pro území ČR. Rozšíření mapování na další oblasti budeme řešit až v případě takového požadavku.

Kterýkoliv zaregistrovaný uživatel může přidávat svá pozorování druhů ve volné přírodě. Na BioLibu probíhá několik mapování, např. Mapování výskytu savců v ČR či Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR. V případě, že přidané pozorování spadá do některé z těchto kategorií (přidávaný druh je v BioLibu označen jako mapovaný), záznam se k mapování automaticky přiřadí a správci příslušného mapování si ho zpracují. Jinak se zařadí do kategorie "Nezařazená pozorování" pro pozdější použití. Pokud chcete do určitého mapování přidat druh, který není v seznamu mapovaných druhů, popř. pokud nechcete vyhledávat číslo druhu a přidáte ho pouze jako text, musíte záznam přidávat z konkrétního mapování, nikoliv z účtu či ze stránky se seznamem mapování - systém by nepoznal, ke kterému mapování záznam přiřadit.

Nasbíraná data zpracovávají správci mapování a výsledky mapování se zanášejí do síťových map a jsou zpravidla dostupné z profilů jednotlivých mapovaných taxonů.

Pokud máte zájem o rozšíření mapování či o přístup k nějakým datům, kontaktujte administrátory, rádi se Vám pokusíme pomoct.

Poslední změna: 23.05.2007

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 9