CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Odkazové funkce BioLibu - taxony

CZ   EN  
[[tm:#{;text}]] - vytvoří odkaz na seznam skupin pod určitým taxonem

příklad: [[tm:2441;Mollusca]] = Mollusca
příklad: [[tm;Systém skupin]] = Systém skupin


[[t:#{,textblock=#}{;text}]] - vytvoří odkaz na záznam v databázi druhů (a vyšších taxonů). Volitelný parametr textblock umožňuje profil automaticky otevřít na stránce obsahující textový blok příslušného čísla (u vícestránkových textů).

příklad: [[t:1]] = Carabus - střevlík, [[t:1;střevlík]] = střevlík


[[tt:#{;text}]] - vytvoří odkaz na stromové zobrazení taxonů spadajících pod odkazovaný taxon.

příklad: [[tt:1]] = Carabus - střevlík


[[ts:#{;text}]] - odkaz na seznam všech druhů (a nižších kategorí spadajících pod odkazovaný taxon)

příklad: [[ts:1]] = Carabus - střevlík


[[tp:#{;text}]] - odkaz na seznam všech zpracovaných profilů spadajících pod odkazovaný taxon

příklad: [[tp:14969;Mammalia]] = Mammalia


[[te:#{;text}]] - odkaz na externí odkazy (informace o taxonu na stránkách vně BioLibu)

příklad: [[te:11003]] = Prionus coriarius - tesařík piluna


[[tr:#{;text}]] - odkaz na seznam relací k taxonu

příklad: [[tr:43829]] = Fasciola hepatica - motolice jaterní


[[td:#{;text}]] - odkaz na mezitaxonové vztahy

příklad: [[td:43829]] = Fasciola hepatica - motolice jaterní


[[tf:#{;text}]] - odkaz na seznam použitých zdrojů dat pro zpracování části systému

příklad: [[tf:2441]] = Mollusca - měkkýši


[[ti:#{;text}]] - odkaz na seznam obrázků asociovaných k záznamům spadajícím pod taxon

příklad: [[ti:1]] = Carabus - střevlík


[[ty:#{;text}]] - odkaz na zobrazení zařazení taxonu v systému

příklad: [[ty:1]] = Carabus - střevlík


[[taxmap:#{;text}]] - odkaz na faunistickou mapku rozšíření taxonu (# je ID mapy, ne taxonu)

příklad: [[taxmap:1;mapka]] = mapka


[[taxmaps:#{;text}]] - odkaz na seznam faunistických mapek pod určitým taxonem

příklad: [[taxmaps:14969;mapky pro savce]] = mapky pro savce


[[tn:#{;text}]] - odkaz na seznam latinských a cizích názvů a synonym určitého taxonu

příklad: [[tn:1]] = Carabus - střevlík


[[tl:#{;text}]] - odkaz na seznam všech checklistů a seznamů ve kterých se taxon nachází

příklad: [[tl:384]] = Blatta orientalis - šváb obecný


[[tc:#{;text}]] - komentáře k taxonu

příklad: [[tc:384]] = Blatta orientalis - šváb obecný
[[content{;text}]] - odkaz na rejstřík taxonů
[[content:letter{;text}]] - odkaz na rejstřík taxonů - písmeno

příklad: [[content]] = Latinský rejstřík
příklad: [[content:O]] = Latinský rejstřík


[[speclists{:#}{;text}]] - odkaz na kategorii specialnich seznamu

příklad: [[speclists:292;Checklisty obratlovců]] = Checklisty obratlovců


[[chh:#{;text}]] - odkaz na hlavní stránku check-listu

příklad: [[chh:1]] = Čechy


[[list:#{;text}]] - odkaz na seznam

příklad: [[list:1]] = Čechy


[[lists{;text}]] - odkaz na seznamy a checklisty

příklad: [[lists]] = Check-listy


[[ldict{;text}]] - odkaz na slovníček cizích názvů taxonů

příklad: [[ldict]] = Národní jména

Poslední změna: 13.12.2008

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře