CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Textové bloky v profilech taxonů

K taxonu lze přidávat textové bloky, a to buď obecné, s vlastním definovaným nadpisem, nebo bloky předdefinované. Tato nápověda vysvětluje, jaký druh informací takovéto předdefinované bloky mohou obsahovat:

Velikost

- údaje o délce, výšce, váze atp. U některých skupin se toto nemusí týkat jen dospělého jedince, ale třeba i vajíček (u ptáků), larev (u hmyzu) atp.

Popis

- informace o vzhledu a speciálních znacích skupiny/druhu

Ekologie

- popis života, potrava, rozmnožování, výskyt

Rozšíření

- rozšíření ve světě (popř. v zemi odpovídající jazyku textového bloku)

Taxonomie

- informace o alternativních zařazeních, u vyšších taxonů počty druhů

Paleontologie

- fosilní nálezy

Zajímavosti

- zajímavá fakta o taxonu

Možné záměny

- druhy které by bylo možné s popisovaným druhem snadno zaměnit, má-li ti u taxonu nějaký význam (třeba jedovaté rostliny zaměnitelné s jedlými)

Význam

- význam pro člověka nebo pro přírodu - sem patří hlavně informace o škůdcích/plevelech, přenašečích nemocí, zemědělském využití atd.

Literatura

- seznam citací literatury použité pro vytvoření textových bloků v příslušné jazykové variantě. Nepatří sem odkazy na alternativní zdroje informací.

Poslední změna: 24.03.2006

Související témata


Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře