CZ EN
HLEDAT  

Nápověda

Slovník pojmů

Základem výkladového slovníku v BioLibu je "termín", který je zařazen v nějaké kategorii slovníku a je k němu přiřazen libovolný počet názvů v různých jazycích, a dále samozřejmě texty, obrázky, vazby na jiné termíny, taxony atd. Neplatí tedy, že by každé slovo bylo jeden termín, ale slova jsou k jednotlivým termínům přiřazená. Je to proto, aby bylo možné jednoduše vytvářet překladové slovníky, provazovat obrázky a taxony s jedním termínem, a ne s mnoha termíny pro různé jazyky a tak podobně.

V každém jazyce je vždy nejvýše jeden název hlavní, ostatní vedlejší, stejně tak i v latinském/mezinárodním jazyce (zkratky, názvy úmluv a společností). Mohou existovat i termíny, které mají pouze latinský název.

Výkladový slovník při standardním nastavení zobrazuje abecední seznam názvů - hlavních i vedlejších názvů v jazyce slovníku (pokud není nastaveno jinak tak stejný jako systémový jazyk) a hlavní a vedlejší názvy v latinském jazyce, či mezinárodní termíny.

Po výběru slova se zobrazí profil termínu s definicí, případně s obrázky a podobně. Navigací Předešlé/Další se uživatel pohybuje pouze po hlavních názvech ve vybraném jazyce a po latinských hlavních názvech, ovšem jen tehdy, pokud k nim neexistuje příslušný název v jazyce.

Vybráním jiného jazyka (ve spodní části slovníku) se opět zobrazí pouze názvy odpovídající novému jazyku (i když je jiný než systémový) a latinské názvy. Latinské a mezinárodní názvy se tedy zobrazují stejně ve všech jazycích.

Poslední změna: 19.01.2006

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře