CZ EN
HLEDAT  

Termín

Stratigrafické období

litostratigrafické označení pro jílovitopísčitou facii spodního karbonu. V ČR tvoří rozsáhlá území na severní a střední Moravě, dělí se na andělskohorské souvrství, na něj navazuje hornobenešovské, dále moravické a hradecko-kyjovické souvrství.Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře