CZ EN
HLEDAT  

Termín

Další jména

Tremadoc
Tremadocian

Stratigrafické období

Doba před milióny let: 485.4 ±1.9 – 477.7 ±1.4

ordovik > spodní ordovik

EdKaKaKaKaOrOrOrSiSiSiSiDeDeDeKarKarPePePeTrTrTrJuJuJuPalEoOlMiPliPleHol


Eón Éra Útvar Oddělení Stupeň Doba
před mil. let
f
a
n
e
r
o
z
o
i
k
u
m
p
a
l
e
o
z
o
i
k
u
m
o
r
d
o
v
i
k
svrchní ordovik hirnant 443.8±1.5
katian 445.2±1.4
sandbian 453±0.7
střední ordovik darriwil 458.4±0.9
daping 467.3±1.1
spodní ordovik floian 470±1.4
tremadok 477.7±1.4

spodní část spodního ordoviku podle mezinárodní komise pro stratigrafii i podle britské stupnice, v Barrandienu přibližně odpovídá třenickému a mílinskému souvrství


Britská stupnice
ashgill (Katian – Hirnant)Hirnantian (Hirnant)
Rawtheyan (Katian)
Cautleyan (Katian)
Pusgillian (Katian)
caradoc (Sandbian – Katian)Streffordian (Katian)
Cheneyan (Katian)
Burrellian (Sandbian – Katian)
Aurelucian (Sandbian)
llanvirn (Darriwil)Llandeilian (Darriwil)
Abereiddian (Darriwil)
arenig (Floian – Darriwil)Fennian (Daping – Darriwil)
Whitlandian (Floian – Daping)
Moridunian (Floian)
Tremadoc (Tremadok)Migneintian (Tremadok)
Cressagian (Tremadok)

Předchází
Následuje
Dělí se na

Litostratigrafie

Maroko: Lower Fezouata formation, Česko: třenické souvrství, mílinské souvrství, lipoltické souvrství, Norsko: Alum Shale formation, Björkåsholmen formation, Francie: Saint-Chinian formation, Švédsko: Alum Shale formation, Björkåsholmen formation, Itálie: Cabitza formation, Rusko: Tolstochikha formation, Ust'kut formation, Španělsko: Santed formation, Najerilla formation, Velká Británie: Dol-Cyn-Afon formation, Shineton shale, Kanada: Broken Skull formation, Spojené státy americké: Shakopee dolomite, Oneota dolomite, Emigrant formation, Fillmore formation, Gasconade formation, Manitou formation, Argentina: Rupasca formation, Santa Rosita formation, Devendeus formation, Los Sombreros formation, San Juan formation, La Silla formation, Bolívie: Iscayachi formation, Kazachstán: Agalatas formation, Kendyktas formation, Kurdai formation, Čína: Yinchufu formation, Liuxia formation, Shijiautou formation, Jingshan formation, Madaoyu formation, Nantsinkwan formation, Jižní Korea: Dongjeom formation, Dumugol formation, Pákistán: Misri Banda formation, Austrálie: Nora formation, Emanuel formation

Seznam taxonů

Počet záznamů
Taxony13

Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře