CZ EN
HLEDAT  

Termín

atomová absorpční spektrofotometrie

Další jména

= AAS

Jiné optické metody

Metoda AAS měří úbytek světla procházejícího plamenem, liší se od plamenové fotometrie, která naopak přímo měří intenzitu vzniklého zbarvení.
Metoda AAS se podobá spektrofotometrii (ta měří barvu roztoku).

Popis metody

AAS je instrumentálně-analytickou kvantitativní metodou, při níž je kapalný vzorek kovu kontinuálně přiváděn do plamene, který se tím obarví. Monochromatický světelný paprsek z nezávislého zdroje prochází obarveným plamenem, a v závislosti na intenzitě zbarvení plamene (tj. na koncentraci kovu) se absorpcí světla sníží světelný tok paprsku z nezávislého zdroje a změny intenzity světelného toku paprsku jsou detekovány optickým čidlem.

Měřící paprsek je vyzařován z výbojky s dutou katodou zhotovenou z analyzovaného kovu, monochromátor (hrubě řečeno - barevný filtr) je nastaven na optimální ze spektrálních čar, tu vybere a při té vlnové délce probíhá měření.

Absorbance je pak závislá na délce dráhy paprsku procházející plamenem, na koncentraci nasávaného roztoku a na druhu kovu.
AAS je metodou relativní, spolu s vzorkem je nutno měřit kalibrační křivku.
Více teorie viz heslo spektrofotometrie.

Barvy některých kovů v plameni

žlutá, velice intenzivní - Na
zelená - Cu, Ba
cihlově červená - Ca
karmínově červená - Sr


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře