CZ EN
HLEDAT  

Termín

Analýzy – chemické a instrumentální

Odběr vzorku a příprava k analýze

Odběr reprezentativního vzorku.
Příprava k rozboru – rozpouštění ve vodě nebo roztoku, reakce s kyselinami nebo hydroxidy, tavení s uhličitany, hydroxidy, sírany.
Separace – destilace, chromatografie, elektroforéza, srážení, extrakce do rozpouštědla.

Klasické chemické rozbory

volumetrie, odměrná analýza: alkalimetrie, acidimetrie, chelatometrie, reduktometrie (jodometrie), oxidimetrie (manganometrie); srážecí titrace;
gravimetrie, vážková analýza
gazometrie, plynoměrná analýza

Instrumentální metody

elektrochemické: potenciometrie, konduktometrie, polarografie, elektroforéza
optické: fotometrie a spektrofotometrie, plamenová fotometrie, atomová absorpční spektrofotometrie, polarimetrie, refraktometrie, infračervená spektra, Ramanova spektra
ostatní: chromatografie (plynová ch., kapalinová ch., tenkovrstvá ch.), nukleární magnetická rezonance

Závěr

Vyčíslení výsledků, vyhodnocení, interpretace


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře