CZ EN
HLEDAT  

Termín

Další jména

= AK
= AMK
Aminokyselina je organická látka má nejméně jednu karboxylovou skupinu –COOH a nejméně jednu aminoskupinu –NH2.

Bílkoviny se skládají jen z 20 níže uvedených aminokyselin (druhů, ne kusů), kde peptidické vazby mezi aminokyselinami se účastní jen ta aminoskupina, jejíž uhlík bezprostředně sousedí s karboxylem (alfa uhlík), tzn.
H- [NH - CHR.CO]-OH

Jmenovitě jde o následující aminokyseliny (s uvedením jejich zkratky a vzorce):
glycin Gly CH2NH2-COOH
alanin Ala CH3-CHNH2-COOH
valin Val (CH3)2 CH-CHNH2-COOH
leucin Leu (CH3)2 CH-CH2-CHNH2-COOH
isoleucin Ile C2H5CH3 CH-CHNH2-COOH
fenylalanin Phe C6H5-CH2-CHNH2-COOH
prolin Pro
serin Ser CH2OH-CHNH2-COOH
threonin Thr CH3-CHOH-CHNH2-COOH
cystein Cys CH2SH-CHNH2-COOH
methionin Met CH3-S-CH2-CH2-CHNH2-COOH
tryptofan Try
tyrosin Tyr HO-C6H4-CH2-CHNH2-COOH
asparagin Asp CONH2-CH2-CHNH2-COOH
glutamin Glu CONH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH
asparagová kyselina Asp HOOC-CH2-CHNH2-COOH
glutamová kyselina Glu HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH
lysin Lys CH2NH2-CH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH
arginin Arg
histidin His

Více: peptidy, bílkoviny

Analytika:
Titrace, spektrofotometrie, chromatografie.

Literatura

Karlson: Základy biochemie (Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler), Academia, Praha 1981
Davídek a kol.: Laboratorní příručka analýzy potravin, SNTL, Praha 1977


Odkazy a literatura

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře